(1)
JermaszowaI. Translatorska Recepcja Powieści Pawła Sanajewa Pochowajcie Mnie Pod Podłogą. PR 2012.