(1)
RzepnikowskaI. Mit Czapajewa W Folklorze I Literaturze Rosyjskiej XX Wieku. PR 2011.