(1)
JankowskaT. Biblijne Aspekty Bezdomnoƛci W Przestrzeni Artystycznej Zbrodni I Kary Fiodora Dostojewskiego. PR 2011.