(1)
KaznaczejewS. Śmierć W Poezji Nikołaja Rubcowa. PR 2011.