(1)
NarodowskajaI. Recepcja Twórczości Nikołaja Gogola We Współczesnej Literaturze łotewskiej. PR 2011.