(1)
NadskakuƂaO. Natura UprzedzeƄ Religijnych. PR 2009.