(1)
SkotnickaA. Przestrzeń Myśli. Metafora Błyskawicy I Rzeki W Prozie Władimira Makanina. PR 2009.