(1)
MrówkaA. Uwagi O Maskulinizmie Mężczyzn Wiktora Jerofiejewa. PR 2009.