(1)
WartiniM. Rosyjskie Czasowniki Akcji Dwukierunkowej Z Określnikami Ograniczonej Krotności Na Materiale Czasu Przeszłego. PR 2009.