(1)
StasienkoA. Deadiektyw W Pozycji Przyrzeczownikowej We Współczes-Nym Języku Rosyjskim I Polskim. PR 2008.