(1)
KlimonowW. Zdarzenia, Ich Konceptualna Kategoryzacja a Manifestacja W Języku Rosyjskim W Porównaniu Z Językiem Niemieckim. PR 2007.