(1)
KapelaE. Analiza Strukturalno-Semantyczna Nagłówków Zamieszczanych W Rosyjskiej Prasie Młodzieżowej. PR 2007.