(1)
DanielJ. Z Historii Badań Nad Zawartością Materiału Leksykalnego Dla Potrzeb Nauczania Języka Rosyjskiego Jako Obcego. PR 2007.