(1)
BrandnerA. Historyczne Aspekty Semantyki Celownika. PR 2006.