(1)
SmagaJ. Radykalizm Kulturowy Ubiegłego Stulecia. PR 2006.