(1)
KopczackiB. Rosyjski Nacjonalizm W Powieści Wasilija Grossmana Życie I Los. PR 1.