(1)
VorontsovaK. KRYPTOGRAFICZNOŚĆ TEKSTU POLSKIEGO W POEZJI BORYSA SŁUCKIEGO: MIĘDZY IDEOLOGIĄ A POZYCJĄ AUTORSKĄ. PR 2017.