(1)
WalczakJ. Minimum Leksykalne Dla Licencjatów Filologii Rosyjskiej W Kontekście Metody TBLT. PR 2017.