(1)
DębowczykM. Recepcja "Almanachu Biednego Richarda" Benjamina Franklina Oraz "Wstępu Do Historii Powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera W Rosji. PR 2018.