(1)
PlichtaP. Elementy Kulturowe W Angielskim Przekładzie Utworu G. K. Kotoszychina O Rosji Za Panowania Cara Aleksego Michajłowicza. PR 2018.