(1)
PavlenkoS. Przestrzeń, Wojna I Pamięć W Dokumentalno-Artystycznej Prozie Swietłany Aleksijewicz. PR 2020.