(1)
CamagniF. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, W Poszukiwaniu Sensu. O Prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. 305 S. PR 2020.