(1)
PawletkoB. DOŚWIADCZENIE GŁODU: PIOTROGRÓD-LENINGRAD. PR 2020, 172.