(1)
BrzykcyJ. POETYCKI ŚWIAT LIDII SIENICKIEJ. PR 2020, 172.