(1)
BohunM. REWOLUCYJNA KONTRREWOLUCJA. DIALOGI KULTUR W MYŚLI ROSYJSKIEGO OŚWIECENIA. PR 2020, 172.