(1)
MorozowaN. Problem Starowierców-Filiponów W Północnej Dobrudży: Pustelnia Kiteleska. PR 2020.