(1)
GłuszkowskiP. ROSYJSKA REWOLUCJA W TWÓRCZOŚCI ARKADIJA AWERCZENKI I TEFFI. PR 2020, 172.