MałekM. (2021). O tłumaczeniowej i scenicznej adaptacji dźwięków w Wiśnowym sadzie Antona Czechowa. Przegląd Rusycystyczny, (2 (174). https://doi.org/10.31261/pr.10082