PiątkowskaJ. (2021). Komponent emocjonalny ironii w liryce Anny Achmatowej – w oryginale i w przekładzie na język polski. Przegląd Rusycystyczny, (4 (176). https://doi.org/10.31261/pr.10827