МyroslavaT. (2022). Klasyczny dramat rosyjski na scenie Ukraińskiego Teatru Narodowego Towarzystwo „Ruska Besida” w latach 1864–1914. Przegląd Rusycystyczny, (2 (178), 196-214. https://doi.org/10.31261/pr.12099