FastP. (2021). strona tytułowa. Przegląd Rusycystyczny, (4 (176). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/12519