Sładkiewicz Żanna. (2022). Estetyka i pragmatyka komunikacji w dyskursie protestu (intersemiotyczna analiza przypadków białoruskich 2020–2021). Przegląd Rusycystyczny, (4), 206-225. https://doi.org/10.31261/pr.12987