NikolaienkoL. (2022). Reprezentacja oceny w opisie intensywności zawiści (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego). Przegląd Rusycystyczny, (2 (178), 251-264. https://doi.org/10.31261/pr.13037