KoškinsI., & StoikovaT. (2022). O niektórych cechach słowotwórczych języka rosyjskiego na Łotwie (1918–1940). Przegląd Rusycystyczny, (2 (178), 215-238. https://doi.org/10.31261/pr.13296