ZywertA. (2022). Problem postpamięci w powieści Siergieja Lebiediewa „Ludzie sierpnia". Przegląd Rusycystyczny, (4), 96-113. https://doi.org/10.31261/pr.13836