StankevičaA. (2022). Czas, „z którego wypompowano wieczność”: powieść Jewgienija Wodołazkina „Usprawiedliwienie Wyspy". Przegląd Rusycystyczny, (4), 68-80. https://doi.org/10.31261/pr.13845