SkotnickaA. (2022). Rok 1991 w prozie rosyjskiej. PrzeglÄ…d Rusycystyczny, (4), 9-24. https://doi.org/10.31261/pr.13846