NepomnyashchykhN. (2022). Trzy warianty „powrotu do sowieckiej przeszłości” (Nikołaja Kolady, Jarosława Pulinowicza, Julii Tupikiny). Przegląd Rusycystyczny, (4), 39-54. https://doi.org/10.31261/pr.13847