SmirnovaA. (2022). Powieść podróżnicza Guzel Jachiny „Eszelon do Samarkandy: od przezwyciężenia traumy historycznej do personalnej mitologii. Przegląd Rusycystyczny, (4), 81-95. https://doi.org/10.31261/pr.13850