StecW. (2014). „Mylące” nazwy roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3406