TryfonowR. (2014). Pragmatycznie zorientowane metajęzykowe komentarze do wyrazu prawda. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3407