KamałowaA. (2014). Obraz, symbol, fakt w ortodoksyjnej hymnografii. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3408