MartynowM. (2014). Prawda ludowa i jej rola w konstruowaniu rosyjskiego dyskursu anarchicznego. PrzeglÄ…d Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3409