Brzostowska-TereszkiewiczT. (2014). Opyt — essai. Z problemów genologii komparatystycznej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3415