HyunN. (2014). Podmiotowo-predykatywne relacje w zdaniach z przysłówkową formą у сущ.род.п. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3421