PiotrowskaJ. (2014). Wyjazd Lwa Tołstoja z Jasnej Polany w prasie warszawskiej: pierwsze doniesienia. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3432