GoszczyńskaM. (2014). „To jest wielki człowiek! A jaki skromny!” Uczłowieczony wizerunek Lenina w opowiadaniach. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3434