JędryskoC. (2013). Poglądy antyinteligenckie Lwa Tołstoja. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3455