ŻejmoB. (2013). Słowiki, baśnie i dwugłowy orzeł. Mit imperium w li-teraturze rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3457