PolakA. (2013). S.N.U.F.F. — utopia zrealizowana (o pewnym aspekcie powieści Wiktora Pielewina). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3461